Ганна Кукуруза

Ганна Кукуруза, доктор філософії, доктор психологічних наук очолює кафедру психології розвитку ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України”. Її дослідження було зосереджено на психологічній моделі раннього втручання. Розроблена, науково обґрунтована і впроваджена в практику психологічна модель раннього втручання, спрямована на нормалізацію і підвищення якості сімейного життя, розвиток компетенції у дітей, профілактику їх інвалідизації та інституціоналізації.

Ганна Кукурудза є одним із засновників і виконавчим директором Благодійного фонду       «Інститут раннього втручання», який є організацією  – піонером раннього втручання в Україні. Вона є лідером руху раннього втручання в Україні по розробці і впровадженню інноваційного сімейно-орієнтованої послуги раннього втручання.